Skip to main content

School of Nursing Reunion 2017 Class Leadership

Class of 1967

Sue M. Jones, BSN’67
BSN Class Chair

Susan Additon Farris, BSN’67
General Chair

Class of 1972

Martha Jo Lutz Berry, BSN’72
BSN Committee Volunteer 

Dotty Volz, BSN’72
Committee Volunteer

Libby Dayani, MSN'72
MSN Class Chair

M. Susan Jones, PhD, RN, CNE, ANEF, MSN'72
MSN Committee Volunteer

Class of 1977

Patricia Strohmeier, RN, BSN'77
BSN Class Chair

LTC (ret) Ruth Stepulis and 
LTC (ret) John Stepulis, MSN’77
MSN Class Co-Chairs

Donna McArthur, PhD, FNP-BC, FAANP, FNAP, MSN'77
MSN Committee Volunteer

Class of 1987

Pamela Robinson Bolen, RN, BSN'87, MSN'94
BSN Class Chair

Lisa Sharpe, MSN'87
MSN Committee Volunteer

Class of 1992

Cile Scanlan, MSN'92
MSN Committee Volunteer

Class of 1997

Dr. Connie M. Chenosky-Miller, MSN'97
MSN Class Chair

Class of 2002

Carina Stankiewicz, MSN'02
MSN Committee Volunteer

Class of 2012

Joshua D. Thornsberry, MSN, ANP-BC’12
MSN Class Chair

Stephanie Abbu, MSN’12
MSN Committee volunteer

Ty Williams, DNP’12
DNP Committee volunteer